ESPINACS/ESPINACAS (manat)

1,30

Es creu que els espinacs (Spinacia oleracea) són un cultiu originari del sud-oest asiàtic i que els àrabs van introduir-los a la península Ibèrica al segle XI. Es van estendre per Europa durant els segles XV i XVI, i es van popularitzar molt a Holanda, Anglaterra i França. Més endavant, van arribar a Amèrica, on es van popularitzar a la dècada dels anys vint i, durant els trenta, el personatge de còmics Popeye en va fer un símbol de la seva força.